Installationsguide

Vi på myrangecooker.se svarar gärna på frågor och ger råd angående installationen av er spis! Nedan följer en generell förklaring av hur installationen av en rangecooker går till. Har du fler frågor? Tveka inte att kontakta vår erfarna kundtjänst.

OBS! Detta är en generell beskrivning. Kontakta alltid en behörig installatör för din specifika installation.

Installation gas

När du beställer din gasspis från oss är det viktigt att informera vilken typ av gas du har tänkt att använda till din spis. Olika sorters gas har nämligen olika sorters tryck och då krävs olika dysor i spisens gasbrännare. För nästan alla gasspisar vi säljer kan vi leverera spisen med dysor för både naturgas och LPG/gasol. Vi har även dysor för stadsgas för dem spisar som är godkända för detta. Informera oss vilken typ av gas ni vill använda för spisen, då ställer vi in dysorna rätt innan leverans. Information om vilken gas spisen är godkänd för anges på respektive produkt.
Installation gas

Gasanslutningen på spisen

Generellt sett för våra gasspisar sitter en gasanslutning på baksidan av spisen där en anslutningsnippel och en godkänd slang med slangklämma sätts på. Observera att slang och klämma ej medföljer vid leverans. Det krävs olika typer av slangar beroende på vilken gas du använder. Tänk på att använda en godkänd gasslang och ta hjälp av en behörig gasinstallatör. Många gånger krävs det en behörig installatör för att garantin på spisen ska gälla.

Risker med gas?

En gasspis i hemmet kräver större hänsyn när det kommer till brandsäkerhet än vad en elektrisk spis gör. Däremot är det viktigt att poängtera däremot är att dagens spisar är betydligt säkrare än sina föregångare och har i de flesta fall ett säkerhetspåslag vid vredet som gör att det inte går att glömma gasvredet på och riskera att gas läcker ut. Vredet är kopplat till en gnista som gör att så fort lågan slocknar stängs gasen automatisk av. Vid t.ex. strömavbrott däremot går det att använda brännarna med manuell tändning. Självklart ska man alltid vara försiktig med gas!
Risker med gas?

Installation Naturgas

I Sverige finns ett naturgasnät som sträcker sig från Trelleborg i söder till Stenungssund i norr, och även en bit in i Småland. För naturgasnätet i Sverige gäller en uppkoppling på 20 mBar (G20). Om du redan har en gasspis men anslutning till naturgasnätet i din bostad är bytet av gasspis enkelt. Om du däremot vill installera en ny anslutning till naturgasnätet i ditt hem tillkommer en kostnad beroende på hur nära naturgasnätets befintliga rör du bor. Alternativt kan en spis som drivs av gasol/LPG vara ett alternativ för dig som bor längre bort från naturgasnätet.

HÄR hittar du generell information om en gasspis med naturgas.
HÄR hittar du en karta över alla orter anslutna till naturgasnätet i Sverige.
HÄR hittar du mer information on naturgas i Göteborg.
HÄR hittar du information om vad en installation av en ny anslutning i ditt hem kan kosta (för dig vars bostad inte redan är ansluten till naturgasnätet).

Varumärken vars spisar är är godkända för Naturgas: Lofra, Steel och Stoves.

Installation Stadsgas (Stockholm)

Stockholm har ett eget gasnät med stadsgas som skiljer sig lite från Västsveriges naturgasnät. För gasnätet i Stockholm gäller uppkopplingarna G110 (8 mBar) eller G150. Om du redan har en gasspis ansluten till Stockholms gas är ett byte av spis lätt ordnat. I annat fall, hör med din fastighetsägare om Stockholms gas finns i byggnaden. Installationen till Stockholms stadsgasnät behöver alltid genomföras av en behörig gasinstallatör.

Läs mer om Stockholms gas HÄR
Lista över auktoriserade gasinstallationsföretag HÄR

Varumärken vars spisar är är godkända för Stockholms gas: Lofra och Steel.

Installation Gasol/LPG

Gasol är ett bra alternativ för dig som vill ha fördelarna av en gasspis men som inte har tillgång till ett gasnät. Då ansluter ni er gasspis till gasoltuber istället. Det kräver givetvis ett byte av gasoltub då och då men en gasolflaska håller ofta länge mellan bytena och många väljer att ha två flaskor hemma, en i drift och en i reserv. En spis som använder gasol kräver dysor i spisens gasbrännare för 30 mBar (G30), informera oss vid beställning så ställer vi in er spis med rätt dysor innan leverans. Annars kan detta ställas in i efterhand på spisen. Det finns regler både för var och hur stora gasolflaskor du får förvara. I enbostadshus är det tillåtet med högst P11-storlek, i flerfamiljshus högst 5-litersstorlek. Radhus räknas som enbostadshus. Gasolflaskorna bör förvaras i ett ventilerat utrymme. I enbostadshus förvarar många flaskorna utanför huset i ett skyddat utrymme med en slang in till spisen. Ta hjälp av en behörig gasinstallatör för att vara säker på att alla regler följs samt för att garantin ska gälla. Ibland kan detta krävas för att garantin ska gälla.

Läs mer om var du får förvara dina gasolflaskor HÄR .
Läs mer om gasol (AGA) HÄR .
broschyr guide för gasol (AGA) HÄR

Varumärken vars spisar är är godkända för Naturgas: Lofra, Steel och Stoves.

Installation El

Nästan alla våra spisar levereras utan elanslutningssladd. En spis kan anslutas till elanläggningen på olika sätt. Det finns bland annat spisar med enfas- eller trefasanslutning, stickpropp eller fast installation. Kontrollera vilka förutsättningar ditt hem och spisen har för att kopplas in. Information om detta följer med din spis men är du osäker eller vill veta mer är du välkommen att kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig.

En spis med en fast anslutning måste monteras av ett elinstallationsföretag registrerat hos Elsäkerhetsverket. I svenska hem är det vanligt med 16 Amp & 3 fas men ofta rekommenderas 20 Ampere & 3 fas för att ha alla ugnar och värmezoner igång samtidigt på en större spis. Även den mest ambitiösa av hemmakockar kan dock intyga att det är ovanligt att ha t.ex. 5 induktionsplattor och 4 ugnar igång samtidigt. För gasspisar med elektriska ugnar krävs inte lika hög spänning.

Göra det själv?

En spis med stickpropp får du installera själv medan en spis med en fast anslutning måste monteras av ett elinstallationsföretag. Välj ett företag som arbetar med vitvaror och köksinstallationer. Elinstallationsföretaget ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket från och med 1 juli 2017, se e-tjänsten Kolla elföretaget .

Produkter som ska anslutas till stadsgasnät (Stockholm) eller naturgasnät måste installeras av behörig tekniker. Det är även bra att undersöka om det finns några restriktioner i hemförsäkringen för installation av en gasspis. För det mesta finns inga förbehåll, men det kan variera mellan bolagen och typen av försäkringsform.

Lista över auktoriserade gasinstallationsföretag HÄR .

Placeringen av en range cooker

Vid placeringen av en range cooker kan det vara bra att fundera över var spisen placeras bäst i just ert kök för ett välfungerande arbetsflöde. Detta för att göra rörelsemönstret mellan kökets olika ytor så smidigt så möjligt under matlagning. Önskar ni att spisen ska vara en social samlingspunkt så kan en spis gjord för inbyggnader i en köksö vara en bra lösning. Utöver detta finns det även regler för avståndet mellan spis och fläkt. För en spis med en glaskeramikhäll eller induktionshäll behöver avståndet upp till fläkten som minst vara 50 cm. Och för en spis med gashäll behöver avståndet som minst vara 65 cm. Majoriteten av dagens range cookers har även teleskopiska fötter som gör att du kan höja eller sänka din spis för att passa till din bänkskivas höjd.
Placeringen av en range cooker

Skydda ditt kök

En annan bra aspekt att tänka på är att vissa spisar har bättre eller sämre skydd för köksstommen. Lofra och Steels spisar har en panel mot kanten av köksstommen vid ugnsluckans öppning som skyddar ditt kök mot värme och fukt när du öppnar ugnen. Detta är något som inte alla spisar har och kan vara bra att kika efter på en spis för att skydda själva köksstommen.

Vanliga frågor / FAQ

Här hittar du svar på några av dem vanligaste frågorna vi får angående installation av spisar. Har du fler frågor? Tveka inte att kontakta vår erfarna kundtjänst.
Detta kan variera från spis till spis och står ofta angivet på var produkt. Våra produkter håller en hög energiklass, vilket innebär att de klarar högt ställda krav på energisnålhet.
I svenska hem är det vanligt med 16 Amp men ofta rekommenderas 20 Ampere och 3 fas för att ha alla ugnar och värmezoner igång samtidigt på en större spis.
Elektrikern kan montera en stickkontakt, men eftersom kontakten är ganska kraftig så räcker ofta inte utrymmet bakom spisen till och därför är fast anslutning att föredra.
De flesta av våra spisar kommer inte med stickkontakt (sladd) utan bör installeras med en fast anslutning. Vanligtvis kommer spisar av denna typ utan elsladd just för att du som kund ska kunna välja, i samförstånd med din elektriker, hur ni önskar att koppla in just er spis. Alla väljer inte samma anslutning.
En spis med stickpropp får du installera själv medan en spis med en fast anslutning måste monteras av ett elinstallationsföretag.
Dagens moderna spisar har i regel säkerhetständning ja. Fråga vår kundtjänst om du är osäker på en specifik produkt.
Om ni angett vilken gastyp sin spis ska användas med ställer vi om dysorna till er innan leverans. Ofta medföljer också munstycken för annan gastyp om behov av byte/konvertering uppstår i framtiden.
Ja, förutsatt att spisen är godkänd för fler än en gastyp.
Det finns regler både för var och hur stora gasolflaskor du får förvara. Läs mer om förvaringen av dina gasolflaskor här .
Det kan vara bra att köra ugnen på hög värme i 1h innan första användningen. Det kan nämligen finnas rester från produktionen kvar. Glöm inte att avlägsna all eventuell plast på spisen och i ugnen innan detta.
Nej. Man måste ha godkänd gasolslang både vid spisen och vid gasolflaskan.
En induktionshäll gör flera olika ljud under användning. T.ex. om kokplattan är på låg effekt kan det höras ett knäppande ljud, medan hög effekt istället kan ge ifrån sig ett brummande ljud. Värmezonerna har också en nedkylningsfläkt som förhindrar elektroniken från att bli överhettad. Du kommer därför också uppleva ett surrande ljud från ventilatorn, som kan låta även en stund efter att du stängt av spisen. Alla dessa ljud är alltså helt normala, men bör ändå inte vara så höga att de stör. Om du upplever högre ljud än beskrivet ovan är det förmodligen för att de kastruller och pannor du använder inte är optimala för induktionshällar.

Dina redskap ska helst ha en tjock botten av magnetiskt järn, men många producenter idag använder andra material. Kastruller som är tillverkade av 100% koppar, aluminium eller icke-magnetiskt rostfritt stål fungerar tyvärr inte på din induktionshäll eftersom den använder sig av magnetism. Om din induktionshäll knäpper eller brummar är det alltså en bra idé att se över dina köksredskap och eventuellt byta ut vissa kastruller, grytor och pannor.

Du kan enkelt testa vilka av dina kastruller, grytor eller pannor du kan använda på en induktionshäll. Allt du behöver är en enkel magnet (t.ex. en kylskåpsmagnet). Sätt magneten mot undersidan av din kastrull och om magneten fastnar fungerar kastrullen även på din induktionshäll. Absolut bäst effekt av din induktionshäll får du dock av att använda matlagningsutrustning med 100 % järn i botten.